Fraktalna struktura społeczności . Heksagonalny model "Złotych Szóstek" i "Niebieskich Kręgów"

Idea budowy struktury społeczności na heksagonalnym modelu fraktala, rozwijającego się na bazie "Złotych Szóstek" nie była przypadkowa, gdyż właśnie taki model rozwoju dobrze rokuje dla tworzenia wszelkiej obfitości i harmonii.

Przykłady działania i mocy podobnych struktur można obejrzeć w dwóch pięknych animacjach,  zaprezentowanych niżej:


1. NATURE BY NUMBER        2. TELLES QUELLES
Każdy uczestnik otrzymuje w strukturze sieciowej jednakowy wycinek "plastra miodu" (grafika z lewej) i wg własnego uznania i możliwości, wraz z osobami, które zaprasza, zapełnia ten plaster uczestnikami.

Strukturę "plastra miodu", a więc Kręgów, organizuje schemat heksagonalny, "szóstkowy". Struktura rozwija się w dół od uczestnika, tak, jak wszystkie struktury sieciowe oraz tak, jak układ korzeniowy wszystkich roślin, czyli od ziarna w dół (grafika z prawej).

Natomiast przekazywanie pomocy i darowizn idzie głównie z dołu do góry (tak, jak woda i środki odżywcze w roślinie), ale również może przepływać w dół i "na boki" pomiędzy wszystkimi uczestnikami i do uczestników (na zasadzie symbiozy i zasilania zewnętrznego). Często podopieczni wspomagają swoich darczyńców (i finansowo i organizacyjnie), co jest korzystne dla wszystkich.

Użytkownik serwisu ma do dyspozycji sześć zaproszeń i odpowiednio do potrzeb i możliwości zapełnia swoją strukturę "plastra" uczestnikami. Można to robić dowolnie, ale zalecamy opcję Aktywni Plus, gdyż umożliwia pozyskanie pierwszego uczestnika do Niebieskiego Kręgu, a więc potencjalnego darczyńcy (niżej).

Grafika obok prezentuje schemat budowy struktury w dół oraz przekazywania pomocy i darowizn podopiecznemu trzy poziomy wyżej (dwie strzałki niebieskie). 

1. Użytkownik serwisu (czerwony moduł "U") rejestrując się dołącza do zespołu wspierającego kogoś trzy poziomy wyżej. W opcji Aktywni Plus tym kimś jest najczęściej ktoś bliski lub znajomy, kto go sobie jako darczyńcę zorganizował.
 
Osoby, do których wyśle zaproszenie, utworzą w jego strukturze "Złotą Szóstkę" i wejdą w skład Niebieskiego Kręgu dla kogoś wyżej dwa poziomy wyżej, czyli też najczęściej dla kogoś znajomego.  

2. “Złota Szóstka” zapraszając znajomych buduje drugi poziom - Biały Krąg - z max. 36 osób; 

3.
Uczestnicy Białego Kręgu zapraszając docelowo 6 osób perspektywicznie organizują uczestnikowi “U” Niebieski Krąg z max. 216 osób.

Budowę struktury wg opcji Aktywni Plus prezentuje grafika niżej i opis.  OPCJA AKTYWNI PLUS

W opcji Aktywni Plus uczestnik A organizuje trzy osoby: BCD

Następnie, zamiast wszystkie zaprosić do "Złotej Szóstki", jako Osoba Wprowadzająca, wykorzystuje "pionową" budowę struktury i wspólnie ustala ich miejsce w kręgach.
Z góry więc wiadomo, która z osób wejdzie do "Złotej Szóstki" i "Białego Kręgu", a która jako potencjalny darczyńca do "Niebieskiego Kręgu".

Uczestnik A wysyła wg ustaleń zaproszenie tylko pierwszej osobie B. Po zarejestrowaniu osoba B wysyła swoje zaproszenie osobie C, a ona wysyła zaproszenie osobie D.

A więc:  A zaprasza >B zaprasza >C zaprasza >D wspomaga >A

D" to pierwsza osoba w Niebieskim Kręgu dla A, a więc i potencjalny pierwszy darczyńca! [grafika z lewej strony].

Wysyłający zaproszenie zawsze jest Osobą Wprowadzającą nowego uczestnika, nawet jeśli tego uczestnika zorganizowali mu inni!  

Jeżeli pozostałe osoby rozpoczynają budowę swojej grupy w taki sposób, wtedy szybko tworzą się przynajmniej 4 - osobowe zespoły potencjalnych darczyńców na Niebieskich Kręgach.
Dalej można już budować zespół wg własnego uznania i wspólnych ustaleń z pozostałymi członkami grupy.