Osoby, które planują przekazywanie darowizn podopiecznemu i chciałyby również sobie zapewnić darczyńców, prosimy o uwzględnienie proponowanej opcji Aktywni Plus. Z perspektywy czasu okazuje się bowiem najlepszym sposobem na szybkie budowanie kręgów, a więc i pozyskiwanie dla siebie pierwszych darczyńców, niezależnie od korzystania z innych atrakcyjnych propozycji i możliwości programu.


Czy program narusza zbiorowy interes konsumentów i naraża uczestników-darczyńców na poniesienie "straty"? Nie ! Ale UOKiK w swojej decyzji uważa inaczej. Dlatego zostało złożone do sądu odwołanie... Więcej 


[ KOMUNIKATY!]    [IDEA - MOŻLIWOŚCI i KORZYŚCI


ZASADY REJESTRACJI I UCZESTNICTWA    


REJESTRACJA DO SERWISU

Prosimy o zapoznanie się formami uczestnictwa, a szczególnie z opcją Aktywni Plus, którą zalecamy.

A. Osoby, które mają Osobę Wprowadzającą rejestrują się bezpośrednio z wysłanego przez nią drogą mailową zaproszenia

B. Osoby, które nie mają Osoby Wprowadzającej lub wybrały uczestnictwo bierne, zapisują się na Listę Zgłoszeniową i oczekują na zaproszenie od Osoby Wprowadzającej, przydzielonej przez administratora.

REJESTRACJA I LOGOWANIE     LISTA ZGŁOSZENIOWA    OPŁATY

ZAPROSZENIE DO SERWISU

A. Warunki uczestnictwa:
- polskie obywatelstwo;    - ukończone 21 lat
- własny adres e-mail;     - własne konto bankowe;
- może zarejestrować się jedna osoba z gospodarstwa domowego

B. Zaproszenia wysyłane są z serwisu przez uczestników. 

C. Zaproszenie jest aktualne 2 dni (48 godz.) i jeśli osoba zapraszana go nie odbierze i nie zarejestruje się, jego ważność wygasa. Wtedy zaproszenie można wysłać powtórnie, upewniając się ewentualnie wcześniej, czy adres jest poprawny... 

REJESTRACJA DO SERWISU UMOŻLIWIA:

A. Użytkownicy tworzący Krąg Pomocnych Ludzi mogą dowolnie wspierać swojego podopiecznego, także wg Planu Darowizn, i sami też korzystać z pomocy swojego kręgu, sygnalizować potrzeby, możliwości i propozycje współdziałania, realizować dowolne formy wzajemnej pomocy.  
B. Dostęp do Forum Pomocowo Ogłoszeniowego pozwala na komunikację z całą społecznością. Można oferować i organizować dowolną pomoc, nawiązywać kontakty, szukać drugiej połowy, reklamować działalność, itp.

W trakcie rejestracji użytkownicy otrzymują ID, osobisty panel i sześć zaproszeń do wykorzystania.     

FORMY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE BHC

A. Uczestnictwo Aktywne w Programie BHC 
Uczestnicy "aktywni" rejestrują się, budują grupę (najlepiej w opcji Aktywni Plus) samodzielnie lub przy pomocy innych i administratora, korzystają z Forum Pomocowo Ogłoszeniowego, itd.
W panelu znajdują się dane podopiecznego, któremu mogą oferować dowolną pomoc, najlepiej również w formie wpłat wg Planu Darowizn...

B. Uczestnictwo Bierne  w Programie BHC (?)
Uczestnicy "bierni" to osoby, które nie chcą zapraszać i angażować się w budowanie grupy, dlatego pozostają na Liście Zgłoszeniowej i czekają na automatyczny system, który będzie sam dopisywał im uczestników.
PODSTAWY KORZYSTANIA Z PLANU DAROWIZN

A. Uczestnik, który chce korzystać z Planu Darowizn i sobie również zapewnić korzyści, powinien skorzystać z opcji Aktywni Plus, która gwarantuje pierwszego darczyńcę. Co stwarza komfortowe warunki do dalszego pozyskiwania wpłat darowizn.   

C. Po potwierdzeniu odbioru wpłaty przez obdarowanego, pojawia się o tym informacja w panelu użytkownika, odblokowująca wysyłanie zaproszeń

D. Funkcję wysyłania 6 zaproszeń włącza podopieczny lub administrator, ale przewidziane jest włączenie jej na stałe dla wszystkich użytkowników serwisu. Informacje o wpłatach będą miały inny moduł.  Plan Darowizn

INNE UWAGI O UCZESTNICTWIE W PROGRAMIE BHC

A. Dobrze jest dokładnie zapoznać się z ideą projektu oraz skorzystać z opcji Aktywni Plus, a potem zapraszać osoby, którym odpowiada takie społecznościowe współdziałanie. 

C. Jeżeli uczestnik chce mieć innego podopiecznego, i jeszcze nikogo nie zaprosił, może z otrzymanego zaproszenia zrezygnować i postarać się o kolejne od Osoby Zapraszającej, administratora lub od znajomego uczestnika.

D. Korzystanie z Forum Pomocowo Ogłoszeniowego otwiera dodatkowe możliwości, m.in. komunikowanie się z całą społecznością, reklamę, itp.