"Istota wiedzy polega na tym, by posiadając ją korzystać z niej"- Konfucjusz


Czy program narusza interesy konsumentów i naraża uczestników na poniesienie "straty", co sugeruje negatywna

decyzja UOKiK z 2014r.? Nie! Dlatego zostało złożone odwołanie do sądu i cały czas czekamy na termin rozprawy.


Wcześniej, w 2011r. UOKiK w Warszawie przeprowadził wstępne, roczne postępowanie wyjaśniające, które zakończył w czerwcu 2012r. nie wszczynając postępowania przeciwko firmie i nie sygnalizując zastrzeżeń. Wniosek wydawał się więc oczywisty, iż potwierdzono że program nie narusza przepisów prawa i interesów konsumentów, tym bardziej, że sugeruje to rzetelna i profesjonalna opinia sporządzona przez doświadczonych prawników.  

Jednak wskutek kolejnych donosów z tego samego źródła, tym razem do UOKiK w Krakowie, ponownie w latach 2013-2014 przebadano firmę i przedsięwzięcie i stwierdzono, iż interesy konsumentów są ponoć zagrożone! Nie wzięto pod uwagę całości programu i oferowanych w serwisie możliwości, ale wyodrębniono samą ideę wzajemnych darowizn i potraktowano ją jako samonapędzający się "system", narażający jakoby uczestników na "utratę" 30zł darowizny oraz 35zł z racji opłaty serwisowej.

Traktowanie zakupu dostępu do płatnego serwisu, jak i dobrowolnych, ewentualnych darowizn w kategoriach "straty" jest niezrozumiałe, tym bardziej, że wzajemne darowizny, chociaż najważniejsze w pierwszym etapie rozwoju programu, nie są, nie muszą być i nie będą dla uczestników jedynym źródłem korzyści i satysfakcji! Serwis oferuje bowiem już teraz w ramach opłaty serwisowej również inne, atrakcyjne możliwości i rozwiązania (m.in. Forum Pomocowo - Ogłoszeniowe), a w przyszłości firma wręcz przejmie na siebie zasilanie uczestników będących ostatnimi ogniwami zaplanowanej, docelowej puli osób (w tym celu m.in. uruchomiony zostanie płatny, Główny Serwis Apolandii, z którego abonamenty miesięczne będą zasilać uczestników!)

UOKiK nie uwzględnił jednak całej oferty i oferowanych możliwości! Nie uwzględnił i nie zrozumiał też ważnej roli opcji Aktywni Plus, czyli propozycji wchodzenia do programu z własnym darczyńcą, co gwarantuje rozwój grupy i pozyskiwanie sobie i innym darowizn, do czego przecież każdy ma prawo! 
Użytkownicy serwisu, którzy chcą "tylko" pomagać innym, i być jedynie darczyńcami, mają taką możliwość, a ci, którzy chcą też coś uzyskać, również mają taką możliwość! Więc ani jedni, ani drudzy nie są narażani na ponoszenie "strat" materialnych, a program na "załamanie"! Dlatego argumenty, które wg UOKiK były podstawą decyzji stwierdzającej, że program narusza interesy konsumentów, po prostu nie istnieją!

Reasumując, skoro użytkownicy płatnego serwisu, dzięki jego rozwiązaniom, ofercie i potencjałowi całego projektu mają możliwość - jeśli tylko chcą - uzyskania satysfakcji i różnego rodzaju korzyści, w tym materialnych, to nie ma żadnego uzasadnienia, aby program z tak organizowanymi społecznościowymi darowiznami utożsamiać z nielegalnymi piramidami i praktykami naruszającymi interesy konsumentów!

Negatywne stanowisko UOKiK wobec naszego programu tym bardziej dziwi, że w Polsce już od 18.07.2014r. weszła w życie ustawa o społecznościowym finansowaniu (crowdfunding), czyli o legalnym, internetowym pozyskiwaniu sobie darczyńców w celu zdobycia środków na realizację określonego projektu. I organizowane to jest w płatnych serwisach, z pobieraniem przez nie prowizji od pozyskanych darowizn i zabezpieczeniem pewnej rekompensaty/prezentu dla darczyńców!
Czym więc, crowdfunding różni się od naszej idei? 
U nas też przecież uczestnicy pozyskują darczyńców i darowizny w płatnym serwisie! Dobrowolnie obdarowują swojego podopiecznego współuczestnika, a więc pomagają mu zdobyć środki na najważniejszy projekt, jakim jest godne życie rodziny, na spłacenie długów, albo może na rozwinięcie jakiegoś biznesu! Jedna i druga idea jest społecznościowym finansowaniem opartym na dobrowolnych darowiznach i wzajemnej pomocy!
  
Z tym, że nasz program dedykowany jest szerszej grupie społeczeństwa i w naszym serwisie uczestnicy jako darczyńcy mogą otrzymać większą rekompensatę. Ze strony bowiem także swoich darczyńców, innych współuczestników, a również z racji korzystania z jeszcze innych - obecnych i perspektywicznych - form i możliwości osiągania korzyści i satysfakcji oferowanych przez serwis i firmę. To chyba dobrze, że mają taką możliwość?

Jak nasz pomysł na m.in. korzystną również dla państwa poprawę krążenia pieniądza pomiędzy ludźmi i ułatwienie im życia oceni Temida, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że równie pozytywnie jak sami uczestnicy i sympatycy projektu, którzy cierpliwie czekają na zweryfikowanie przez sąd tego niezrozumiałego dla nas wszystkich stanowiska UOKiK. 


PRZEPISY PRAWA

Przepisem prawa, który był brany pod uwagę przez UOKiK w odniesieniu do naszego programu, jest przepis o praktykach rynkowych naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Art.7 pkt.14:
"zakładanie, prowadzenie lub propagowanie systemów promocyjnych typu piramida, w ramach których konsument wykonuje świadczenie w zamian za możliwość otrzymania korzyści materialnych, które są uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia innych konsumentów do systemu, a nie od sprzedaży lub konsumpcji produktów;"

Działania firmy, a ściślej Program BHC, nie są w dyspozycji tego przepisu, co jest wyjaśnione wyżej, ponieważ, wbrew stanowisku UOKiK, firma nie tylko nie narusza w żaden sposób interesów konsumentów, ale właśnie o te interesy uczestników wręcz chce skutecznie zadbać!

Wierzymy, że odwołanie do sądu i wniosek o zmianę decyzji zakończy  lata walki o prawo do spokojnej działalności firmy.    


URZĘDY NADZORUJĄCE I KONTROLUJĄCE Firmę APOLANDIA.COM:

Apolandia jest firmą działającą na zasadach ogólnych, zarejestrowaną w CEIDG, a bazy osobowe serwisów w GIODO. Działalność firmy została skontrolowana przez:

- UKS w Krakowie, 25.06.2013r nie stwierdził nieprawidłowości.
- Urząd Skarbowy w Z-nem po dwukrotnej kontroli, mając pełną wiedzę o charakterze przedsięwzięcia i wgląd do opinii prawnej, nie stwierdził nieprawidłowości.
- UOKiK w Warszawie, po roku (09.08.2011r-19.06.2012r.) zamknął wstępne postępowanie wyjaśniające, czy firma narusza interesy konsumentów. Nie wydano decyzji, ale też nie zasygnalizowano nieprawidłowości.
- UOKiK w Krakowie rozpoczął w 03.06.2013r. postępowanie wyjaśniające, i pomimo iż zasady się nie zmieniły, zostało wszczęte postępowanie przeciwko firmie, w sprawie naruszenia interesów konsumentów (Art.7 pkt. 14).
Postępowanie zakończono 30.12.2014r, wydaniem decyzji, od której zostało złożone odwołanie do sądu. Więcej wyżej.

PODATKI OD DAROWIZN

Kwota wolna od podatku, otrzymana drogą darowizny od jednej osoby (na przestrzeni do 5 lat wstecz) wynosi 4902zł.

Fakt, że darowizny jednej osobie przekazuje choćby największa grupa osób, w świetle przepisów i podatków nie ma znaczenia.

Ustawa  z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn
(t. jedn. Dz. U. z 2004r., Nr 142, poz.1514 z późn. zm.):
"Art. 9. 1. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1. 9.637 zł - dla osób  zaliczonych do I grupy podatkowej;
2. 7.276 zł - dla osób  zaliczonych do II grupy podatkowej;
3. 4.902 zł - dla osób  zaliczona do III grupy podatkowej;

Przekroczenie kwot (osobno od każdego darczyńcy), o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, powoduje opodatkowanie według progresywnych stawek określonych odrębnie dla każdej grupy podatkowej w art. 15 ust. 1 ustawy.

Nie ma obowiązku składania zeznań podatkowych w podatku od spadków i darowizn przez podmioty nabywające majątek, którego wartość skumulowana odpowiada kwotom wolnym, określonym w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

>Informacja o podatku od większej grupy osób - KIP
>PIT.pl - Kontrola podatkowa darczyńców i obdarowanych
>Krajowa Informacja Podatkowa - Kontakt

DAROWIZNY W PROGRAMIE BHC

"Warunkiem sine qua non umowy darowizny jest tzw. causa donandi, czyli wola darczyńcy przysporzenia majątku obdarowanemu, kosztem majątku własnego."

Co dobrowolnie, często zgodnie z prywatnym uzgodnieniem i wolą wyrażoną przez podpisanie umowy regulaminu, robią uczestnicy.

Dołączają do zespołów (Kręgów) i m.in. finansowo w formie społecznościowych darowizn wspierają wspólnego podopiecznego.

Natomiast dla siebie samodzielnie i z pomocą innych organizują własny krąg, własnych, potencjalnych darczyńców.
 
Dlatego taki rodzaj społecznościowych darowizn można potraktować jako crowdfunding, przy tym rodzinny, bowiem uczestnikiem programu może być jeden przedstawiciel gospodarstwa domowego.
A więc praktycznie jest to finansowe zasilanie darowiznami jednej rodziny przez inne rodziny.

Przekazywanie darowizn jest realizowane bezpośrednio pomiędzy uczestnikami, i jest to zawsze dobrowolna wpłata na konto osoby obdarowanej.

Dobrowolne przekazanie własnych pieniędzy osobie obdarowanej,  formalnie nazywa się darowizną, a jej dawca "darczyńcą"!

To, że darczyńcy również mogą być obdarowani przez członków społeczności, nie zmienia faktu, że tymi darczyńcami dla osób  obdarowanych pozostają. INNE INFORMACJE I LINKI

KNF - Piramidy
Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem z-cy dyrektora Departamentu Prawa KNF p. Marcina Pachuckiego, które pozwoli lepiej poznać działanie systemów promocyjnych typu piramida finansowa.  Podajemy link do Ostrzeżeń Publicznych KNF, gdzie można sprawdzić jakich firm one dotyczą [KNF - Ostrzeżenia Publiczne].


> WieszJak.pl - Czym jest darowizna? Podatek od darowizny pieniężnej.
> Bankier.pl - NSA: obdarowany sam może wpłacić sobie darowiznę na konto
> Podatki.biz -"Wpłata darowizny na konto jako warunek zwolnienia z podatku
> Gazeta prawna: Darowizny nie trzeba wykazać w rocznym PIT
> WieszJak.pl - "Na czym polega system konsorcyjny"- (piramidy finansowe: m.in.system argentyński, Ponziego,itp.)
> WieszJak.pl - "System konsorcyjny a nieuczciwe praktyki rynkowe" (UOKiK)
> www.gazeta podatnika: Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę o spadkach i darowiznach
> Instytut Studiów Podatkowych: interpretacje dotyczące spadków i darowizn
> Barter System - Umowa barterowa
> E -poradnik: Umowa barterowa a umowa zamiany Wikipedia: Umowa darowizny
> Czy można pozwać kogoś za_pomówienie dokonane za pośrednictwem gadu gadu (internetu)