PLAN DAROWIZN - jest rozłożoną na 17 wpłat kwotą 4900zł. Jest to kwota, jaką w ciągu 5 lat można otrzymać od jednej osoby, bez płacenia podatku.

Najskuteczniej jest rozpocząć uczestnictwo od opcji Aktywni Plus, gdyż oznacza to zapewnienie sobie pierwszego darczyńcy. To gwarantuje szybką rekompensatę wydatku i przyspiesza pozyskiwanie kolejnych darczyńców, a więc uzyskanie pieniędzy dla siebie i na kolejne wpłaty...

Pierwsza wpłata dla podopiecznego wynosi 30zł. Następne mogą być przekazywane z darowizn już otrzymanych. 

Kolejne wpłaty najlepiej przekazywać swojemu podopiecznemu zaraz po otrzymaniu kwot wystarczających.
A przynajmniej zachować proporcję:  2/3 kwot otrzymanych wysyłać, a 1/3 zostawiać sobie.   
                                                                                                                                    
  1 -  darowizna     .................      30zł                                                                       

  2 -  darowizna     .................      60zł      
  
  3 -  darowizna     .................      90zł      
   
  4 -  darowizna     .................    120zł     

  5 -  darowizna     .................    150zł     

  6 -  darowizna     .................    180zł     

  7 -  darowizna     .................    210zł     

  8 -  darowizna     .................    240zł     

  9 -  darowizna     .................    270zł     

10 -  darowizna     .................    300zł     

11 -  darowizna     .................    350zł     

12 -  darowizna     .................    400zł     

13 -  darowizna     .................    450zł     

14 -  darowizna     .................    500zł     
15
-  darowizna     .................    550zł     
16 -  darowizna     .................    610zł     

17 -  darowizna     .................    390zł     

________________________________
Suma wpłat  przekazanych       4900zł


Uwaga!  Tzw. "opłata prowizyjna" od otrzymywanych darowizn została zawieszona!
Dobrowolna opłata miesięczna, wynosząca 10% od otrzymanych przez użytkowników serwisu darowizn. B
yła wspólnym darem społeczności i cennym źródłem środków, przekazywanych w całości na doraźną pomoc dla potrzebujących użytkowników serwisu. Z uwagi na decyzję UOKiK i nasze odwołanie do sądu została zawieszona, i w zależności od decyzji sądu będzie przywrócona lub zlikwidowana.  
W pierwszym etapie programu głównym źródłem korzyści są darowizny od zespołu z Niebieskiego Kręgu, gdyż ta forma społecznościowego wspomagania została - jako najskuteczniejsza - najbardziej wyeksponowana. Ale to nie wszystkie możliwości i korzyści, jakie już teraz, a tym bardziej w przyszłości oferuje uczestnikom program. 

Przy tym, "korzyścią" dla jednej osoby będą darowizny i inna pomoc materialna, ale dla drugiej nawiązanie kontaktów biznesowych, dowolne współdziałanie, reklamowanie działalności, projektów, albo też poznanie przyjaciół lub spotkanie pokrewnej duszy... [HPI]

To wszystko już teraz umożliwia specjalne Forum - Platforma Pomocowo Ogłoszeniowa, co praktycznie dla zainteresowanych osób może być bezcenne. Zarówno Forum, jak i inne propozycje i możliwości w miarę rozwoju programu będą coraz lepsze, i będzie ich więcej. W odpowiednim czasie uruchomimy Serwis Główny Apolandii, aby również abonamenty mogły zasilać uczestników. Mamy jeszcze inne rozwiązania, ale to w dalszej przyszłości. [PERSPEKTYWY]