Osoby, które planują przekazywanie darowizn podopiecznemu i chciałyby również sobie zapewnić korzyści, prosimy o uwzględnienie proponowanej opcji Aktywni Plus. Z perspektywy czasu okazuje się bowiem najlepszym sposobem na szybkie budowanie kręgów i zapewnienie sobie przez uczestników pierwszych darczyńców, a więc rekompensaty wydatku i dalsze uzyskiwanie korzyści. Niezależnie od innych korzyści, wynikających z użytkowania serwisu. 

  W związku z decyzją UOKiK i odwołaniem się od niej do sądu, wprowadziliśmy kilka tymczasowych zmian, które w zależności od decyzji sądu odwołamy lub pozostawimy. Zobaczymy, ale chyba wcześniej niż zakładaliśmy włączymy do realizacji również Plan B. 
A zmiany dotyczą:

1. zawieszenie tzw. "opłaty prowizyjnej", czyli 10% od otrzymanych darowizn, które dobrowolnie przekazywali uczestnicy na rzecz potrzebujących użytkowników serwisu.

2. przewidziane udostępnienie funkcji wysyłania 6 zaproszeń wszystkim użytkownikom serwisu (niezależnie od korzystania z Planu Darowizn), w obecnej sytuacji będzie wprowadzone wcześniej. Natomiast informacje związane z darowiznami oraz sygnalizowaniem spraw związanych z innymi formami wzajemnej pomocy na linii "niebieski krąg" i podopieczny, będą miały oddzielny blok w panelu.

Ważny fakt, o którym należy pamiętać!
Opłata rejestracyjna, jest dobrowolnym zakupem dostępu do serwisu internetowego, jego rozwiązań, propozycji i możliwości, z których użytkownicy mogą dowolnie korzystać. Jest to więc zakup towaru/usługi.
Natomiast przekazywanie swojemu podopiecznemu wpłat wg Planu Darowizn, w ramach dobrowolnie zaakceptowanej idei programu, jest obecnie - z racji braku opłaty prowizyjnej - głównie prywatną sprawą członków społeczności. Przy tym, jest tylko jednym ze sposobów zespołowego wsparcia, jak i możliwości pozyskiwania darczyńców w celu uzyskania środków dla siebie lub innych, a nie wbrew nazwie odrębnym "systemem". 

[IDEA - MOŻLIWOŚCI i KORZYŚCI]
Spotkania informacyjne i webinary nie odbywają się w sposób cykliczny, i o ich terminie powiadamiamy w tym miejscu oraz na stronie pokoju konferencyjnego.

Pokój konferencyjny:  http://darczyncy.eu/webinar/  
 


Uczestników Planu Darowizn prosimy o potwierdzanie w swoim panelu wysyłanych i otrzymywanych darowizn!

Z Planu Darowizn korzystają ci uczestnicy, którzy zdecydowali się na wspomaganie swojego podopiecznego wpłatami wg tego planu.
 
Potwierdzenie odbioru wpłaty przez podopiecznego odblokowuje użytkownikowi funkcję wysyłania zaproszeń, ale niebawem ta funkcja będzie dostępna dla wszystkich uczestników.
 
Przy braku potwierdzenia można na adres biura przysłać dowód wpłaty.
Nieuczestniczenie w Planie Darowizn nie ogranicza dostępu do innych możliwości i funkcji serwisu, np. do Platformy Pomocowo Ogłoszeniowej (specjalne Forum), gdzie można szukać pomocy, przyjaciół, reklamować swoją działalność, produkty, itp.