IDEA PROGRAMU - KRĘGI POMOCNYCH LUDZI

Celem programu jest stworzenie możliwie największej grupie uczestników optymalnych warunków do bezpiecznego pozyskiwania dodatkowych środków na życie i dowolnego wsparcia, wymiany pomocy, produktów, współdziałania w dowolnych sferach życia, itp.

Realizację umożliwia budowa na modelu fraktala struktury społeczności, tworzącej Kręgi Pomocnych Ludzi, wspierających dowolnie wspólnego podopiecznego. Uczestnikiem może być tylko jeden przedstawiciel gospodarstwa domowego, dlatego jest to praktycznie wzajemne wspieranie się rodzin. Jedną z form pomocy jest idea społecznościowych darowizn przekazywanych wg Planu Darowizn. 

Istnieją na świecie różne koncepcje ekonomiczne, ale ich realizacja to kwestia dalekiej przyszłości. A ludzie już dzisiaj, teraz potrzebują pieniędzy na życie, rachunki, spłaty kredytów, itd...

Nasz program, w sprzyjających okolicznościach, może bardzo szybko wyzwolić ożywczy strumień środków i innej pomocy nawet dla 5% - 15% gospodarstw domowych, co stworzy rodzinom nowe perspektywy, pobudzi przedsiębiorczość, kreatywność, da miejsca pracy, itd.
W czasach rosnącej popularności społecznościowego finansowania można w dowolnej skali przyhamować rosnące zjawisko "nędzy w erze obfitości"! Jest taka możliwość!

Aby jednak zrozumieć potencjał projektu, należy brać pod uwagę całą jego konstrukcję oraz możliwości obecne, jak i perspektywiczne.
Trochę otwartości na nowe koncepcje, wrażliwości społecznej i wyobraźni ekonomicznej, też nie zaszkodzi.  


 IDEA ZRÓWNOWAŻONEGO I TRWAŁEGO ROZWOJU PROJEKTU

Możliwość długofalowego i korzystnego uczestnictwa tkwi w "dwóch silnikach" przedsięwzięcia. Nie tylko struktura kręgów bazuje na modelu heksagonalnym, ale i cały projekt ma wymiar "dwóch trójkątów". A więc nie "piramidy", ale "podwójnej piramidy" Natury, będącej źródłem i symbolem rozwoju i obfitości!

Czytelnie przedstawiają to grafiki i załączony opis:

Symbolicznym pierwszym "trójkątem" jest budowa "Niebieskich Kręgów" i Plan Darowizn.
Opcja Aktywni Plus gwarantuje uczestnikom korzyści, a programowi trwały rozwój, gdyż ludzi chętnych do korzystania z dobrych propozycji nigdy nie brakuje. Poza tym, jest jeszcze "drugi trójkąt".
 
Symbolicznym "drugim trójkątem" są możliwości całego programu i zaplanowanych działań firmy:
a) środki z "opłaty prowizyjnej", jeśli pozostanie;
b) prywatna pomoc z 10% dochodów firmy;
c) dowolna pomoc, altruizm i hojność uczestników;
d)
korzyści z Platformy Pomocowo Ogłoszeniowej;


e) perspektywiczne organizowanie zewnętrznych źródeł zasilania (abonamenty z Serwisu Głównego, od darczyńców, sponsorów, fundacji, itp.)
f) inne koncepcje, które odmienią program w bardziej złożone przedsięwzięcie, mogące w wymiarze społeczno-ekonomicznym pełnić rolę "odżywczej kroplówki" funkcjonującej - przy założeniach opcji Aktywni Plus i Planu B - praktycznie w nieskończoność...

PERSPEKTYWY  -  TRZY ETAPY ROZWOJU PROGRAMU

Projekt przygotowany jest pod kątem rozwoju międzynarodowego i przewidziane są 3 Etapy realizacji.
Poniższa grafika ilustruje koncepcję i możliwości, jakie mogą z tego wynikać.

I-szy etap - w programie biorą udział najpierw Polacy posiadający konto bankowe w Polsce ( docelowo 5% społeczeństwa - gospodarstw domowych);

II-gi etap -
program zostanie udostępniony 5% społeczności (gospodarstw domowych) z innych krajów, na zasadach dostosowanych do lokalnych przepisów;

III-ci etap
- po przystąpieniu do projektu 5% gospodarstw domowych z kolejnych państw, program będzie rozwijał się dalej spontanicznie, ale też na zasadach dostosowanych do wymogów prawnych. 

Zaplanowany rozwój przedsięwzięcia w tak właśnie opracowanych trzech etapach, ma spowodować najpierw pobudzenie wyrównującego i zasilającego przepływu środków w Polsce, potem poszczególnych krajach, a następnie zasilający przypływ środków z zewnątrz do poszczególnych krajów... Ale w pierwszej kolejności ten przypływ środków spoza granic znakomicie zasili Polaków, jako centrum, z którego wyszła "fala niebieskich kręgów"... Idea III etapów bazuje na naturalnych mechanizmach harmonijnego wyrównywania niedoborów!

ZAŁOŻENIA PLANU A I PLANU B

PLAN  A

Plan A miał polegać na realizacji programu wg pierwotnego założenia, że przystępują do niego osoby, którym prospołeczna idea projektu odpowiada, widzą jakąś szansę na pozytywną zmianę, i chcą wesprzeć dobrą sprawę. Dlatego rejestrują się do serwisu, zostają darczyńcą 30zł dla podopiecznej osoby, a jeśli uda im się zbudować własny Krąg i pozyskać darczyńców, to oczywiście tym lepiej.  Jeśli natomiast nie uda się, to inne propozycje serwisu i współdziałanie w miłej społeczności, im to zrekompensują... Takie altruistyczne i spontaniczne podejście miało towarzyszyć rozwojowi projektu w trzech etapach, ale przez sprawę z UOKiK i specyficzne podejście do idei darowizn, stało się trochę inaczej. Zobaczymy co będzie, ale mamy przygotowany Plan B. 


PLAN B - pierwszy etap

Jeśli nie będzie możliwe realizowanie Planu A, to mamy Plan B.

Plan B polega na utworzeniu docelowej puli uczestników (10-50 lub więcej tys. Polaków). Jak ostatecznie dużej, zależy od okoliczności i rozwoju przedsięwzięcia. Program zakłada docelową grupę polskich uczestników ok. 5% społeczeństwa, więc trudno przewidzieć, jak to będzie praktycznie wyglądać. Planujemy, aby oferta serwisu była tak atrakcyjna, aby i bez darowizn uczestnicy czuli się usatysfakcjonowani.

Niemniej, chcemy, aby darowizny i inna pomoc od współuczestników mogły być jak najprędzej wspomagane również przez źródła zewnętrzne, od sponsorów, darczyńców, fundacji, itp.,PLAN B - drugi etap

Po utworzeniu stałej puli uczestników następny uczestnik będzie mógł się zarejestrować dopiero w momencie ukończenia uczestnictwa przez jednego z uczestników, i gdy zwolni się miejsce. Na zasadzie rotacji (grafika obok).

Źródłem darowizn staną się głównie miesięczne abonamenty z zaplanowanego Głównego Serwisu, którego atrakcyjna oferta będzie z pewnością motywować do korzystania z niego. Tym bardziej, że w drugim etapie Planu B, następnymi uczestnikami biorącymi udział w Planie Darowizn, będą mogli być tylko użytkownicy Serwisu Głównego, a więc płatnicy tych abonamentów.

Trudno z wyprzedzeniem określić szczegóły realizacji Planu B, gdyż będzie to zależało od rozwoju programu. Najważniejsze, że takie możliwości istnieją i są brane pod uwagę.