Platforma Pomocowo Ogłoszeniowa, jest dla zarejestrowanych użytkowników serwisu specjalnym forum, pełniącym oprócz tradycyjnej roli funkcję Tablicy Ogłoszeniowej oraz platformy do solidarnego współdziałania w dowolnym wymiarze. W grupie niezależnych materialnie osób - a taki jest cel programu - łatwiej jest coś zbudować, czegoś dokonać ...

Przy tym, sama świadomość, że w razie potrzeby można znaleźć wsparcie dużej grupy, jest bezcenna...

Użytkownicy mogą bowiem wśród całej społeczności, a nie tylko w swoim Niebieskim Kręgu, szukać indywidualnej, dowolnej pomocy, lub ją oferować, nawiązywać kontakty, szukać przyjaciół, partnerów biznesowych, sponsorów, inwestorów, współpracy, pracy, itp.

Mogą reklamować i promować swoją działalność, swoje sieci, w których pracują, produkty, usługi, oferować dowolną współpracę, itd.

Mogą wreszcie skorzystać z działu dla osób wolnych, i również wśród społeczności postarać się odnaleźć wg dostępnych wskazówek harmonijnego doboru, kogoś odpowiedniego...

Dla osób poszukujących i kreatywnych możliwości jest dużo... Zapraszamy.


FORUM - WEJŚCIE