I - UCZESTNICTWO AKTYWNE 

Uczestnictwo aktywne, to:

A. zarejestrowanie się do serwisu i dowolne współdziałanie w ramach programu i korzystanie z oferowanych możliwości;

B. ewentualne wspomaganie swojego podopiecznego wpłatami wg Planu Darowizn lub/i w inny dowolny sposób;

C. samodzielne lub przy pomocy innych budowanie społeczności przez zapraszanie bliskich i znajomych do projektu, a więc tworzenie struktury społeczności z Kręgów Pomocnych Ludzi.

Budowanie grupy nie wymaga dużego wysiłku, gdyż wystarczy, aby uczestnik wysłał zaproszenie do dwóch trzech osób, max. może wysłać do sześciu. Tylko tyle!
Jednak z perspektywy czasu okazuje się, że najlepiej  rozpoczynać budowę grupy i pozyskiwanie pierwszych darczyńców, korzystając z opcji Aktywni Plus. Co oznacza wejście do programu wraz z kimś bliskim jako swoim pierwszym, prywatnym darczyńcą!

Wiele bowiem osób, które wysłały nawet sześć zaproszeń, nie ma w Niebieskim Kręgu nikogo, a więc nie ma też żadnego darczyńcy. Osoby, które skorzystały z opcji Aktywni Plus, są w zdecydowanie lepszej sytuacji.  


  
 


OPCJA  "AKTYWNI PLUS"

Tę formę budowania kręgów zdecydowanie polecamy, a w przypadku korzystania z Planu Darowizn, zalecamy.
Ułatwia bowiem, i przyspiesza budowę kręgów, pozyskiwanie darczyńców i darowizn, a więc czyni uczestnictwo atrakcyjniejszym i powoduje lepszy i trwały rozwój programu.

Rozwiązuje również dosyć dziwaczny problem natury prawnej, gdyż eliminuje "stratę" dla darczyńcy, a więc jakoby "naruszanie interesów konsumentów".   

Budowa grupy wg opcji Aktywni Plus polega na zorganizowaniu sobie spośród bliskich i znajomych trzech osób chętnych do dołączenia do projektu.
Następnie, kolejno, jedna drugiej wysyła zaproszenie, i ta trzecia osoba to pierwszy darczyńca uczestnika.


Jeśli zaproszone osoby zrobią to samo, wtedy automatycznie i szybko tworzą się zespoły na Niebieskich Kręgach i na kontach pojawiają się pierwsze wpłaty. Reszta wynika ze struktury społeczności i znakomicie układa się sama.
  
Darowizny dla "ostatnich ogniw" docelowej puli uczestników będą pochodziły ze źródeł zewnętrznych, dlatego tym bardziej obdarowanie kogoś kwotą 30zł nie będzie "stratą", ale szansą...

Szczegóły budowy grupy prezentuje grafika i jej opis. 



OPCJA AKTYWNI PLUS - SCHEMAT

W opcji Aktywni Plus uczestnik A organizuje sam lub z pomocą innych trzy osoby: BCD

Następnie, zamiast wszystkie zaprosić do "Złotej Szóstki", jako Osoba Wprowadzająca, wykorzystuje "pionową" budowę struktury i wspólnie ustala ich miejsce w kręgach.
Z góry więc wiadomo, która z osób wejdzie do "Złotej Szóstki" i "Białego Kręgu", a która jako potencjalny darczyńca do "Niebieskiego Kręgu".

Uczestnik A wysyła wg ustaleń zaproszenie tylko pierwszej osobie B. Po zarejestrowaniu osoba B wysyła swoje zaproszenie osobie C, a ona wysyła zaproszenie osobie D.

A więc:  A zaprasza >B zaprasza >C zaprasza >D wspomaga >A

"D" to pierwsza osoba w Niebieskim Kręgu dla A, a więc i potencjalny pierwszy darczyńca! [grafika z lewej strony].

Wysyłający zaproszenie zawsze jest Osobą Wprowadzającą nowego uczestnika, nawet jeśli tego uczestnika zorganizowali mu inni!

Korzystnie jest pomagać innym w budowaniu pionowej linii, gdyż szybko tworzą się pierwsze 4 osobowe zespoły na Niebieskich Kręgach, i już z pierwszych ewentualnych wpłat (4 x 30zł) zwraca się wydatek na rejestrację oraz zostaje na drugą wpłatę. A po drugiej wpłacie po 60zł, zaczyna odczuwalnie rosnąć bilans korzyści... 







II - UCZESTNICTWO BIERNE 


Ta forma uczestnictwa dedykowana jest osobom, które nie chcą zapraszać do projektu lub mają z tym trudności.

Osoby te nie rejestrują się do serwisu, a jedynie zapisują na bezpłatną Listę Zgłoszeniową i czekają, aż "automat" będzie mógł wg uproszczonego schematu Aktywni Plus organizować im grupy.

Uczestnik bierny może się zarejestrować, jeżeli chce np. korzystać z innych propozycji, lub znajdzie osobę, która będzie chciała mu pomóc w zorganizowaniu grupy... Z "automatu" ma szansę uzyskać co najmniej cztery osoby w Niebieskim Kręgu!

Czas oczekiwania na automatyczne podpisywanie "biernych" zależy od zakończenia prac nad nowym systemem, a przede wszystkim od sytuacji, jaka wyklaruje się w związku ze sprawą UOKiK.



III - UCZESTNICTWO W PROGRAMIE BEZ KORZYSTANIA Z WPŁAT WG PLANU DAROWIZN  


Użytkownicy serwisu nie muszą wspierać swojego podopiecznego, jak również korzystać z wpłat realizowanych wg Planu Darowizn!

Mogą korzystać z innych form wzajemnej pomocy realizowanej pomiędzy kręgami, budować swoją grupę i Niebieski Krąg, wspierać w inny sposób swojego podopiecznego i brać aktywny udział w życiu całej społeczności.

Można bowiem dowolnie korzystać z Platformy Pomocowo Ogłoszeniowej, która pełni rolę klasycznego forum, tablicy ogłoszeniowej, jak również platformy do nawiązywania kontaktów biznesowych i osobistych.