W dobie kryzysu i trudności w organizowaniu środków na utrzymanie rodzin i firm, szukanie pomocy, alternatywnych rozwiązań ekonomicznych i dodatkowych źródeł pieniędzy stało się dla wielu koniecznością.

Apolandia wychodzi naprzeciw takim potrzebom oferując w serwisie innowacyjny program społecznościowy (Program BHC), którego ważną częścią, ale nie jedyną i nie obowiązkową, jest autorski system zespołowych, wzajemnych darowizn pieniężnych. Nie jest to jednak tzw. system Ponziego!
Obecne i perspektywiczne rozwiązania, przy założonym rozwoju przedsięwzięcia i jego antykryzysowym charakterze, umożliwiają bowiem wszystkim użytkownikom serwisu zdobywanie różnych korzyści i wsparcia. 

Wysokość i rodzaj tych korzyści zależą od celu i wybranej formy uczestnictwa, współdziałania grupy,
a także od rozwoju i perspektywicznych możliwości firmy (więcej). Rejestracja do serwisu umożliwia użytkownikom organizowanie wzajemnej pomocy, nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, usług i produktów, reklamę działalności, pasji, projektów, itp. poprzez specjalne Forum Pomocowo Ogłoszeniowe, natomiast wybranie uczestnictwa w Systemie BHC daje możliwość wspólnego budowania grup, wzajemnego przekazywania darowizn i ich otrzymywania...

Dlatego warto dołączyć do projektu i razem uwalniać się od problemów materialnych i życiowych!  

Zapraszamy! 


ZASADY REJESTRACJI I BHC

Skrót najważniejszych informacji o rejestracji
i uczestnictwie w
Programie BHC 


PERSPEKTYWY BHC

Realizacja BHC odbywa się w trzech etapach. Pierwszy dedykowany jest Polakom - 5% społeczeństwa polskiego, drugi 5% z kolejnych krajów, trzeci dla pozostałej części...

SYSTEM BHC - OPIS

Zasady budowania struktury społeczności oraz schemat przekazywania darowizn oparte są na modelu trzech poziomów heksagonalnego fraktala i "złotych szóstek"...

MOŻLIWOŚCI FINANSOWE

Uczestnicy mają możliwość uzyskania znaczących wpłat darowizn w Systemie BHC oraz mogą organizować dowolną pomoc przez Forum Pomocowo Ogłoszeniowe...

FORUM BHC - APOLANDIA

Z Forum mogą korzystać tylko uczestnicy Programu BHC. Jest to również miejsce do ogłoszeń, reklamy biznesu, szukania pomocy, przyjaźni, pracy, pokrewnych dusz...

LEGALNOŚĆ BHC - PRAWO

Firma była 3 razy sprawdzana przez UKS i US. Posiadamy dobre oceny pokontrolne oraz opinię prawną.
Natomiast UOKiK (tym razem z Krakowa) nadal wyjaśnia...