Przedsięwzięcia bazujące na pozyskiwaniu darczyńców (fundraising) lub społecznościowym finansowaniu typu crowdfunding stają się coraz bardziej popularne. 

Apolandia, jako firma realizująca projekt wspomagania harmonijnego rozwoju rodzin, już od 2010r. oferuje program budowy wspierającej się społeczności, a w nim m.in. własną wersję wzajemnych darowizn, wspomaganych w przyszłości przez źródła zewnętrzne organizowane przez firmę.

Celem jest zabezpieczenie zasilania tzw. "ostatnich ogniw" z docelowej grupy uczestników, co wyklucza tzw. piramidę finansową. Mimo to urzędnicy UOKiK z Krakowa wydali w 2014r. negatywną decyzję, od której złożone zostało odwołanie do sądu ... więcej 

Ze względu na oczekiwanie na termin rozprawy, program i serwis są w stanie "uśpienia". Mamy jednak nadzieję, że po wnikliwszym rozpoznaniu przez sąd wyjątkowo korzystnych i bezpiecznych zasad i możliwości stworzonych uczestnikom, decyzja będzie pozytywna, i już bez przeszkód ruszymy dalej...
Jeżeli decyzja sądu będzie jednak negatywna, wtedy uruchomimy zmodyfikowaną wersję programu.

Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowym Planem Darowizn oraz opcją uczestnictwa Aktywni Plus, która zapewnia rozwój grupy i daje szansę na szybki, dodatni bilans uczestnictwa.


Administracja - APOLANDIA.COM


ZASADY REJESTRACJI I BHC

Najważniejsze informacje o rejestracji do serwisu oraz o zasadach i uczestnictwie w Programie BHC 


PRAWO a PROGRAM BHC

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i sytuacją prawną, jaka towarzyszy rozwojowi programu BHC i wątkowi związanemu z UOKiK i odwołaniem od decyzji... >

IDEA-PERSPEKTYWY-PLAN AiB

Realizacja BHC przewidziana jest w 3-etapach wg Planu AB I -szy dedykowany Polakom - 5% społeczeństwa polskiego, drugi 5% z kolejnych krajów, trzeci wg możliwości BHC ...>

SCHEMAT STRUKTURY BHC

Model struktury społeczności i przekazywania zespołowej pomocy, dowolnie i wg Planu, oparte są na idei tworzenia  kręgów pomocnych ludzi wg fraktala heksagonalnego...>

PLAN DAROWIZN-KORZYŚCI

Tworząc społecznościowe kręgi wzajemnego wsparcia, można oferować, pozyskiwać, współorganizować dowolną pomoc dla siebie i innych, w tym również materialną ...>

FORUM POMOCOWE BHC

Forum Pomocowo Ogłosze - niowe to specjalna platforma dla użytkowników serwisu do ogłoszeń, reklamy, szukania pomocy, pracy, pokrewnej duszy, wymiany informacji...>