W dobie kryzysu i trudności w organizowaniu środków na utrzymanie rodzin i firm, szukanie pomocy, alternatywnych rozwiązań ekonomicznych i dodatkowych źródeł pieniędzy stało się dla wielu koniecznością.

Apolandia wychodzi naprzeciw takim potrzebom oferując innowacyjny program społecznościowy (Program BHC), którego ważną częścią - ale nie jedyną - jest autorski system zespołowych, wzajemnych darowizn pieniężnych (System BHC). Nie jest to jednak tzw. system Ponziego!
Założenia i rozwiązania Programu BHC umożliwiają bowiem użytkownikom serwisu nie tylko bezpieczne zdobywanie materialnych korzyści, ale dostarczają również innych, atrakcyjnych możliwości... 

Rejestracja do serwisu i korzystanie ze specjalnego Forum Pomocowo Ogłoszeniowego umożliwia jego użytkownikom organizowanie dowolnej pomocy, oferowanie i szukanie pracy, pracowników, nawiązywanie kontaktów, szukanie odpowiedniej drugiej połowy (wg autorskiej metody trafnego doboru!), wymianę informacji, usług i produktów, reklamę działalności, pasji, projektów, itp.
Natomiast wybranie również uczestnictwa w Systemie BHC umożliwia zapraszanie, budowanie grup oraz wzajemne przekazywanie wpłat wg Planu Darowizn

Wysokość i rodzaj uzyskanych korzyści zależą od celu i wybranej formy uczestnictwa, aktywności, współdziałania uczestników oraz rozwoju programu, firmy i jej założonych planów (więcej). Możliwości jest dużo, dlatego warto dołączyć do projektu, razem działać i uwalniać się od problemów życiowych!  

Zapraszamy! 


ZASADY REJESTRACJI I BHC

Skrót najważniejszych informacji o rejestracji
i uczestnictwie w
Programie BHC 


PERSPEKTYWY BHC

Realizacja BHC odbywa się w trzech etapach. Pierwszy dedykowany jest Polakom - 5% społeczeństwa polskiego, drugi 5% z kolejnych krajów, trzeci dla pozostałej części...

SYSTEM BHC - OPIS

Zasady budowania struktury społeczności oraz schemat przekazywania darowizn oparte są na modelu trzech poziomów heksagonalnego fraktala i "złotych szóstek"...

MOŻLIWOŚCI FINANSOWE

Uczestnicy mają możliwość uzyskania znaczących wpłat darowizn w Systemie BHC oraz mogą organizować m.in. dowolną pomoc przez Forum Pomocowo Ogłoszeniowe...

FORUM BHC - APOLANDIA

Z Forum Pomocowo-Ogłosze- niowego mogą korzystać tylko użytkownicy serwisu. Jest to miejsce do reklamy, szukania pomocy, pracy, pokrewnych dusz, wymiany informacji ...

LEGALNOŚĆ BHC - PRAWO

Firma była wielokrotnie kon- trolowana przez urzędników państwowych. Posiadamy dobre oceny pokontrolne oraz opinię prawną. Kolejną kon- trolę prowadzi UOKiK...