Przedsięwzięcia oferujące wymianę wzajemnej pomocy, barter, lokalną walutę, lub łatwiejsze zdobywanie środków, w obliczu rosnących problemów społecznych stają się potrzebnym i uzasadnionym działaniem.

Dlatego, i "Apolandia", jako firma i projekt służący dobru ludzi i wspomaganiu mechanizmów harmonijnego rozwoju społeczeństwa, włącza się w takie działania oferując od 2010r innowacyjny, społecznościowy serwis "darczyncy.eu", łączący użytkowników w "kręgi" wzajemnego wsparcia. Dających z odbiorcami, potrzebujących z tymi, którzy mogą pomóc. Wymiana pomocy, w tym finansowej, może być dowolna, albo też w formie wpłat realizowanych wg Planu Darowizn.       

Ideą jest rozwój społeczności wspierającej się, "dary czyniącej" (stąd "Darczyńcy"), ale też te dary i korzyści otrzymującej. Dlatego przepływowi pomocy i darowizn mogą towarzyszyć oferowane w serwisie inne, korzystne dla uczestników propozycje, możliwości i wspomaganie, również ze źródeł zewnętrznych. 
Aby nie było pretekstu (gdyż powodów nie ma) do kojarzenia przedsięwzięcia z praktykami naruszającymi interesy konsumentów, przewidziane jest wprowadzenie zapowiadanego Planu B. To oznacza utworzenie określonej, docelowej puli uczestników korzystających z Planu Darowizn, i organizowanie tej grupie źródła darowizn m.in. z dochodów firmy, w tym z opłat do serwisów. Co częściowo od dawna ma miejsce.

Korzyści z użytkowania serwisu nie wynikają więc tylko z możliwości nawiązywania kontaktów, efektów wzajemnej pomocy i darowizn, oraz tworzenia się kolejnych kręgów darczyńców, ale też z zabezpieczenia dla nich dobrych perspektyw (więcej). Dlatego każda forma aktywności użytkowników serwisu może im przynieść nowe szanse, satysfakcję i korzystny bilans uczestnictwa.  

Zapraszamy.

ZASADY REJESTRACJI I BHC

Skrót najważniejszych informacji o rejestracji
i uczestnictwie w
Programie BHC 


PERSPEKTYWY I PLANY

Realizacja BHC przewidziana jest w 3 etapach wg Planu B. I -szy dedykowany Polakom - 5% społeczeństwa polskiego, drugi 5% z kolejnych krajów, trzeci wg możliwości BHC ...>

SCHEMAT STRUKTURY BHC

Model struktury społeczności i przekazywania zespołowej pomocy, dowolnie i wg Planu, oparte są na idei tworzenia  kręgów pomocnych ludzi wg fraktala heksagonalnego...>

MOŻLIWOŚCI I KORZYŚCI

Tworząc społecznościowe kręgi wzajemnego wsparcia, można oferować i pozyskiwać pomoc w dowolny sposób, a także w formie zespołowych wpłat wg Planu Darowizn ...>

FORUM POMOCOWE BHC

Forum Pomocowo Ogłosze - niowe to specjalna platforma dla użytkowników serwisu do ogłoszeń, reklamy, szukania pomocy, pracy, pokrewnej duszy, wymiany informacji...>

PRAWO a PROGRAM BHC

Firma była wielokrotnie kon- trolowana przez urzędników Urzędów Skarb. Posiadamy dobre pokontrolne oceny oraz opinię prawną. Kontrolę od (!) 2011r. prowadzi też UOKiK...>