W sytuacji kryzysu finansowego i trudności w zdobywaniu środków na utrzymanie rodzin i firm, szukanie nowych rozwiązań ekonomicznych, źródeł pieniędzy i pomocy staje się dużym wyzwaniem.   

Apolandia - jako firma i projekt służący poprawie jakości życia rodzin - wychodzi naprzeciw takim potrzebom oferując użytkownikom serwisu kompleksowy Program BHC, z m.in. autorskim systemem społecznościowych darowizn pieniężnych (System BHC), realizowanych wg opracowanego Planu Darowizn.
Nie jest to "łańcuszek" lub "piramida finansowa", ale innowacyjna, prospołeczna idea, ułatwiająca ludziom będącym w trudnej sytuacji materialnej bezpieczne i legalne zdobywanie dodatkowych środków i pomocy, bez narażania na kosztowne i ryzykowne inwestycje.

Rejestracja do serwisu umożliwia użytkownikom również wymianę informacji, usług i produktów, reklamę działalności, projektów, oferowanie i szukanie pracy, nawiązywanie kontaktów (w tym szukanie wśród uczestników pokrewnej duszy wg autorskiej metody trafnego doboru!), organizowanie dowolnej pomocy dla siebie i innych, itp.
 
Wysokość i rodzaj uzyskanych korzyści zależą od wybranej formy uczestnictwa, wykorzystania potencjału serwisu, programu i Systemu BHC oraz rozwoju projektu i założonych planów (więcej). Możliwości jest dużo, warto z nich skorzystać i wspólnie budować lepszą przyszłość!  

Zapraszamy! 


ZASADY REJESTRACJI I BHC

Skrót najważniejszych informacji o rejestracji
i uczestnictwie w
Programie BHC 


PERSPEKTYWY BHC

Realizacja BHC odbywa się w trzech etapach. Pierwszy dedykowany jest Polakom - 5% społeczeństwa polskiego, drugi 5% z kolejnych krajów, trzeci dla pozostałej części..>

SYSTEM BHC - OPIS

Zasady budowania struktury społeczności oraz schemat przekazywania darowizn oparte są na modelu trzech poziomów heksagonalnego fraktala i "złotych szóstek"...>

MOŻLIWOŚCI FINANSOWE

Uczestnicy mają możliwość uzyskania znaczących wpłat darowizn w Systemie BHC oraz mogą organizować m.in. dowolną pomoc przez Forum Pomocowo Ogłoszeniowe...>

FORUM BHC - APOLANDIA

Forum Pomocowo Ogłosze - niowe to specjalna platforma dla użytkowników serwisu do ogłoszeń, reklamy, szukania pomocy, pracy, pokrewnych dusz, wymiany informacji...>

LEGALNOŚĆ BHC - PRAWO

Firma była wielokrotnie kon- trolowana przez urzędników państwowych. Posiadamy dobre oceny pokontrolne oraz opinię prawną. Kolejną kon- trolę prowadzi UOKiK...>