W dobie kryzysu i trudności w organizowaniu środków na utrzymanie rodzin i firm, szukanie pomocy, alternatywnych rozwiązań ekonomicznych i dodatkowych źródeł pieniędzy stało się dla wielu koniecznością.

Apolandia wychodzi naprzeciw takim potrzebom oferując innowacyjny program społecznościowy, którego główną propozycją jest autorski system zespołowych, wzajemnych darowizn pieniężnych. Przedsięwzięcie nie jest jednak tzw. systemem Ponziego, ale antykryzysowym rozwiązaniem i sposobem na pozyskanie pieniędzy przez zrównoważony, wewnętrzny przepływ darowizn, wspomaganych środkami z zewnętrz.   

Celem Programu BHC jest skuteczne zasilenie jego wszystkich uczestników, dlatego zastosowane zostały takie rozwiązania - m.in. współfinansowanie darowizn przez firmę i źródła zewnętrzne -, aby umożliwić  każdemu uczestnikowi uzyskanie dodatniego bilansu. Wysokość uzyskanych środków zależy od wybranej formy uczestnictwa (aktywnej lub biernej) i aktywnego współdziałania, ale najważniejsze, że bez narażania się na nielegalne działania, straty lub zdobywanie korzyści kosztem innych!   

Rejestracja do serwisu umożliwia użytkownikom również organizowanie wszechstronnej, wzajemnej pomocy, nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, usług i produktów, reklamę swojej działalności, projektów, pasji, itp.

Dlatego warto dołączyć do projektu i wspólnie uwalniać się od niedostatku i problemów życiowych!  

Zapraszamy! 


ZASADY REJESTRACJI I BHC

Skrót najważniejszych informacji o rejestracji
i uczestnictwie w
Programie BHC 


PERSPEKTYWY BHC

Realizacja BHC odbywa się w trzech etapach. Pierwszy dedykowany jest Polakom - 5% społeczeństwa polskiego, drugi 5% z kolejnych krajów, trzeci dla pozostałej części...

SYSTEM BHC - OPIS

Zasady budowania struktury społeczności oraz schemat przekazywania darowizn oparte są na modelu trzech poziomów heksagonalnego fraktala i "złotych szóstek"...

MOŻLIWOŚCI FINANSOWE

Uczestnicy mają możliwość uzyskania znaczących wpłat darowizn w Systemie BHC oraz mogą organizować dowolną pomoc przez Forum Pomocowo Ogłoszeniowe...

FORUM BHC - APOLANDIA

Z Forum mogą korzystać tylko uczestnicy Programu BHC. Jest to również miejsce do ogłoszeń, reklamy biznesu, szukania pomocy, przyjaźni, pracy, pokrewnych dusz...

LEGALNOŚĆ BHC - PRAWO

Program BHC i działania firmy zostały dokładnie sprawdzone
i pozytywnie ocenione przez urzędy państwowe: UKS, US, UOKiK. Posiadamy dokumenty pokontrolne i opinię prawną...