Przedsięwzięcia bazujące na barterze, pozyskiwaniu darczyńców (fundraising) lub społecznościowym finansowaniu typu crowdfunding są bardzo przydatne i stają się coraz bardziej popularne. 

Apolandia, jako firma realizująca projekt wspomagania harmonijnego rozwoju rodzin, już od 2010r. oferuje program budowy wspierającej się społeczności, a w nim własną wersję wzajemnych, społecznościowych darowizn, wspomaganych jednak w przyszłości przez źródła zewnętrzne organizowane przez firmę.
Dlatego, tzw. "ostatnie ogniwa" docelowej grupy uczestników również będą zasilane, co m.in. wyklucza tzw. piramidę finansową!

Tymczasem, użytkownicy serwisu mogą - ale nie muszą! - wspomagać się wg Planu Darowizn i budować swoje zespoły wg opcji Aktywni Plus, polegającej na dołączeniu do programu z własnym darczyńcą. To gwarantuje im rozwój grupy i daje szansę na szybki, dodatni bilans uczestnictwa.

Przy tym, poprzez specjalne Forum można nawiązywać kontakty, wymieniać się dowolną pomocą, szukać przyjaciół, pracy, korzystać z działu ogłoszeń, reklamować swoje działania, itp.

Obecnie, z uwagi na nieuzasadnioną, negatywną decyzję UOKiK z Krakowa w 2014r. i złożone odwołanie do sądu oraz oczekiwanie na termin rozprawy, program i serwis jest w stanie "uśpienia". Mamy nadzieję, że po wnikliwszym rozpoznaniu przez sąd zasad i możliwości stworzonych uczestnikom, decyzja będzie korzystna i już bez przeszkód ruszymy dalej... więcej 

Administracja - APOLANDIA

ZASADY REJESTRACJI I BHC

Najważniejsze informacje o rejestracji do serwisu oraz o zasadach i uczestnictwie w Programie BHC 


PRAWO a PROGRAM BHC

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i sytuacją prawną, jaka towarzyszy rozwojowi programu BHC i wątkowi związanemu z UOKiK i odwołaniem od decyzji... >

IDEA-PERSPEKTYWY-PLAN AiB

Realizacja BHC przewidziana jest w 3-etapach wg Planu AB I -szy dedykowany Polakom - 5% społeczeństwa polskiego, drugi 5% z kolejnych krajów, trzeci wg możliwości BHC ...>

SCHEMAT STRUKTURY BHC

Model struktury społeczności i przekazywania zespołowej pomocy, dowolnie i wg Planu, oparte są na idei tworzenia  kręgów pomocnych ludzi wg fraktala heksagonalnego...>

PLAN DAROWIZN-KORZYŚCI

Tworząc społecznościowe kręgi wzajemnego wsparcia, można oferować, pozyskiwać, współorganizować dowolną pomoc dla siebie i innych, w tym również materialną ...>

FORUM POMOCOWE BHC

Forum Pomocowo Ogłosze - niowe to specjalna platforma dla użytkowników serwisu do ogłoszeń, reklamy, szukania pomocy, pracy, pokrewnej duszy, wymiany informacji...>