Przedsięwzięcia bazujące na barterze, pozyskiwaniu darczyńców (fundraising) lub społecznościowym finansowaniu typu crowdfunding, stają się coraz bardziej popularne i potrzebne.

Apolandia, jako firma realizująca projekt wspomagania harmonijnego rozwoju rodzin, już od 2010r. oferuje program budowy wspierającej się społeczności, a w nim m.in. autorską wersję społecznościowych, wzajemnych darowizn, wspomaganych w przyszłości przez źródła zewnętrzne organizowane przez firmę.
Oprócz pozyskiwania darowizn użytkownicy serwisu mogą nawiązywać kontakty, wymieniać się dowolną pomocą, szukać przyjaciół, pracy, korzystać z ogłoszeń, reklamować swoją działalność, produkty, itp. 

Konstrukcja programu umożliwia każdemu uczestnikowi-darczyńcy uzyskanie korzyści! Fraktalna budowa Niebieskich Kręgów oraz opcja Aktywni Plus (polegająca na dołączeniu do programu ze swoim darczyńcą) pozwala bowiem uczestnikom bez większego trudu uzyskać zespół wspierający wg Planu Darowizn.  

Zapraszamy do zapoznania się z tym innowacyjnym przedsięwzięciem, gdyż dla wielu rodzin może pełnić rolę skutecznego koła ratunkowego. Tymczasem, z uwagi na decyzję UOKiK z Krakowa (wynikającą z błędnego rozpoznania idei, zasad i możliwości stworzonych uczestnikom) program działa na zwolnionych obrotach, w wersji nieco skorygowanej, i w opcji Aktywni Plus. Decyzja UOKiK narobiła dużo zamieszania i krzywdy, dlatego złożyliśmy odwołanie do sądu i czekamy na termin rozprawy... więcej 


Administracja - APOLANDIA


ZASADY REJESTRACJI I BHC

Najważniejsze informacje o rejestracji do serwisu oraz o zasadach i uczestnictwie w Programie BHC 


PRAWO a PROGRAM BHC

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i sytuacją prawną, jaka towarzyszy rozwojowi programu BHC i wątkowi związanemu z UOKiK i odwołaniem od decyzji... >

IDEA-PERSPEKTYWY-PLAN AiB

Realizacja BHC przewidziana jest w 3-etapach wg Planu AB I -szy dedykowany Polakom - 5% społeczeństwa polskiego, drugi 5% z kolejnych krajów, trzeci wg możliwości BHC ...>

SCHEMAT STRUKTURY BHC

Model struktury społeczności i przekazywania zespołowej pomocy, dowolnie i wg Planu, oparte są na idei tworzenia  kręgów pomocnych ludzi wg fraktala heksagonalnego...>

PLAN DAROWIZN-KORZYŚCI

Tworząc społecznościowe kręgi wzajemnego wsparcia, można oferować, pozyskiwać, współorganizować dowolną pomoc dla siebie i innych, w tym również materialną ...>

FORUM POMOCOWE BHC

Forum Pomocowo Ogłosze - niowe to specjalna platforma dla użytkowników serwisu do ogłoszeń, reklamy, szukania pomocy, pracy, pokrewnej duszy, wymiany informacji...>